Wlan, xarxa sense cables

Roa Zubia, Guillermo

Elhuyar Zientzia

En l'actualitat la majoria dels ordinadors estan connectats per xarxa. Per a això, en el món existeix Internet en funcionament i en menor mesura s'utilitzen un altre tipus de xarxes. Per exemple, en les oficines les xarxes LAN s'han convertit en habituals. Ara estem davant el següent pas: xarxes locals sense cables.

WLAN significa que la xarxa LAN sense cables ( Wireless Local Area Network ) no és més que un reflex d'una tendència que s'està expandint en la informàtica. Els cables no estan desapareixent. Encara són molt habituals, però l'oferta de recursos per als qui no ho necessiten és cada vegada major en el mercat. Per exemple, el cas dels perifèrics és clar: l'usuari té accés a teclats i ratolins sense cable mitjançant la tecnologia Bluetooth. Últimament la publicitat ofereix aquesta tecnologia per als dos principals sistemes operatius, Mac US X i Windows XP.

Tots d'acord

Quant a les xarxes, es deu a l'aprovació de tipus estàndard de xarxa WLAN. L'objectiu d'aquests estàndards, les normes Wi-Fi, és assegurar que els dos ordinadors es connectin sense cables, sembla que s'ha aconseguit la compatibilitat, almenys en la comunicació. Però tot això no ha estat fàcil d'estandarditzar, ja que alguns fabricants no admetien el sistema.

Les xarxes WLAN tenen molts avantatges, algunes a la vista i les conseqüències de l'absència de cables. A poc a poc s'han començat a utilitzar xarxes sense cable en projectes de caràcter urbà, de manera que l'única connexió a través de la línia ADSL pot proveir d'un conjunt complet d'ordinadors que a l'ésser una connexió sense cable permet a l'usuari connectar-se des de qualsevol punt de la ciutat. Aquests sistemes són encara experimentals, però cada vegada estan més estesos en el món, es denominen comunitats wireless. A Euskal Herria, Bilbao, Vitòria i Pamplona s'han posat en marxa projectes d'aquest tipus.

La instal·lació necessària per a formar part d'aquestes xarxes és econòmica i ràpida, per la qual cosa el treball connectat a les mateixes pot suposar un gran benefici per a la connexió. La publicitat parla moltes vegades d'aquestes característiques. No obstant això, les xarxes WLAN estan tenint una gran repercussió en revistes especialitzades. Per això, a més dels aspectes positius, els negatius s'esmenten sovint: no és una connexió ràpida i genera problemes de seguretat.

Problemes de seguretat

Al no utilitzar cables, els equips han de subministrar-se amb antenes.

La velocitat màxima actual d'una xarxa d'aquest tipus és d'11 Mbps. En comparació amb la línia ADSL, per tant, es tracta d'una connexió molt lenta, per la qual cosa hauran de buscar una via per a accelerar aquesta velocitat per a aconseguir una major disponibilitat.

D'altra banda, cal esmentar les qüestions de seguretat. Les xarxes WLAN utilitzen un sistema de xifrat anomenat WEP ( Wired Equivalent Privacy ), equivalent al que suposadament ofereixen les xarxes per cable. No obstant això, aquest sistema al principi no era difícil de descodificar; quan alguns experts van descobrir el mètode de descodificació, van sorgir una gran crisi. A més dels sistemes de xifrat, es van incorporar mètodes d'autenticació per a millorar el WEP.

Estàndards WLAN

Al juny de 1997 el IEEE va aprovar la norma 802.11, que fixa els estàndards informàtics. Aquesta norma especifica les característiques de la comunicació sense cables. La norma va establir aquesta comunicació en la banda de 2,4 GHz. Les xarxes WLAN es realitzen segons els estàndards 802.11b, ja que s'emeten a aquesta freqüència amb una velocitat d'11 Mbps.

Babesleak
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila