Accessori d'imatges en color des de la pantalla de macintosh.

IMAGE GRABBER 2.0 és un accessori que permet als usuaris d'ordinadors Macintosh prendre imatges directament de la pantalla. La imatge presa des de la pantalla es pot copiar d'un programa a un altre. La imatge es pot guardar en un fitxer MacPaint o en un fitxer en format Pict, i si ho desitja també es pot enviar directament a la impressora.

IMAGE GRABBER treballa en color (32 bit/píxel) i és compatible amb diferents monitors. Ofereix dos mètodes per a capturar o capturar imatges: standard Grab i Timed Grab.

El primer, el mètode standard grab, permet seleccionar una part rectangular de la imatge. El mètode Timed Grab, per part seva, cobrirà tot el que es vegi en la pantalla una vegada transcorregut el temps especificat per l'usuari.

Babesleak
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila