Introducció als ordinadors quàntics comercials

Introducció als ordinadors quàntics comercials
01/04/2007 | Elhuyar
(Foto: D'arxiu)

L'empresa canadenca D-Wave Systems ha anunciat la creació del primer ordinador quàntic funcional. És 100 vegades més lent que els ordinadors convencionals, però diuen que els ordinadors quàntics només estan al principi del seu desenvolupament.

La principal diferència dels ordinadors quàntics respecte als ordinadors convencionals és la manera de processar la informació. Els convencionals processen en bits que poden tenir un valor 0 o 1. Els quàntics, en lloc de bits, utilitzen qubits. Els qubit poden tenir valors 0, 1 o al mateix temps 0 i 1.

Gràcies a aquesta particularitat, els ordinadors quàntics poden exercir diverses funcions alhora, a diferència dels ordinadors convencionals. Però també tenen l'inconvenient que cada qubit i els altres qubits que li envolten interaccionen entre si, la qual cosa els permet perdre fàcilment la seva informació. És molt difícil controlar el funcionament d'un ordinador amb molts qubit. El que han fet té 16 qubit.

1.
Més informació
2007
Seguretat
026
Maquinari
Notícies breus
Documentació
Babesleak
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saila